Introduktion

Flistyper

Flis som dæklag

Flis på legepladser

Lagring af flis

Flis som brændsel

 

 

 

 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Store mængder flis bruges som biobrændsel.

Flis er et CO2-neutralt brændsel, der især bruges på større anlæg som institutionsfyr, varmeværker og kraftvarmeværker og ikke så ofte til en-familiesboliger.

Forbruget har været stærkt stigende de sidste 10-15 år. Der blev i 2004 skønsmæssigt brugt 500.000 tons flis til energiprodultion i Danmark.

Energiindholdet i en rummeter granflis med 40 % vandindhold er ca. 2,5 GJ, eller 10,4 GJ pr tons, når fordampningsenergien ikke udnyttes i et kondenseringsanlæg. En rummeter granflis svarer til ca. 72 liter fyringsolie.

Herningværket, Elsam, er Danmarks største flisfyrede kraftvarmeværk. De brænder årligt ca. 300.000 tons flis (2004) og får leveret omkring 60 vognlæs flis om dagen i fyringssæssonen.

Ansatte på flisfyrede værker risikerer at få helbredsproblemer på grund af skimmelsvampe i flisen. Skov & Landskab har udført omfattende undersøgelser og formidlet en række anbefalinger til rutiner og indretninger på flisfyrede værker. De er bl.a. formidlet på CDen ”Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker”. Den kan købes hos
Dansk Fjernvarme

 

I Danmark har vi omkring 60 flisfyrede (kraft)varmeværker, der tilsammen brænder op mod 500.000 tons flis om året.

 

................................................................................................................................................................................