Introduktion

Masketyper

Halvmasker

Helmasker

Åbne maskiner

Filtre

Filterklasser

Vedligeholdelse

Ansvar
....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Åndedrætsværn og filtre holder sporerne på afstand.

I følge arbejdsmiljøloven er åndedrætsværn en løsning, der kun skal bruges, når arbejdet ikke på andre måder kan udføres forsvarligt.
Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn og dets brug.
 
Åndedrætsværn er især velegnet beskyttelse til kortvarige opgaver i stærkt forurenet luft fx i det fri, hvor kabinefiltre ikke kan give beskyttelse, og hvor de råd, der gives under ”rutiner”, ikke er tilstrækkelige.
 
Filtersystemer på kabiner skal yde den rette beskyttelse og være korrekt vedligeholdt.
 
Under almindeligt manuelt arbejde med flis udsættes man for mange sporer. Desuden udsættes man for ekstremt mange sporer i kortvarige spidsbelastninger, fx hvis man graver i flisen eller hugger grenaffald o.l. Det er fornuftigt at afhjælpe spidsbelastningerne med åndedrætsværn.

 

Brug åndedrætsværn til spidsbelastninger, hvor "gode rutiner" ikke er gode nok.

 

................................................................................................................................................................................