Flis 4 Flis som brændsel


Kort info om forsvarlig håndtering af flis

Mange har sagt, at det er vanskeligt at tilbyde flishugning eller afdækning med flis – som en miljøvenlig løsning - og samtidig udføre arbejdet med åndedrætsværn. For kunder, der er uvidende om risikoen ved indånding af skimmelsvampesporer, virker det måske foruroligende, at der anvendes åndedrætsværn. For at undgå misforståelser er her et informationsark om flis og skimmelsvampe.  

Hvis du trykker på ”print”, får du et ark, der kan deles ud ved arbejdets begyndelse eller vedlægges et tilbud. 

................................................................................................................................................

Information om skimmelsvampe i forbindelse med flisning eller udlægning af flis.

Flis er et natur-materiale med mange gode egenskaber.

Der produceres og bruges store mængder flis hovedsageligt til bunddække, befæstelse af stier med lavt trafiktryk og til energi. Desuden er flisning en god måde at skaffe beskæringsaffald af vejen på. 

BAR Jord til Bord og Skov & Landskab har undersøgt gartneres brug af flis. Man ved, at der altid vokser skimmelsvampe i flis. Man ved også, at indånding af skimmelsvampe kan medføre en lang række helbredsproblemer.  

Under flishugning og udlægning af flis spreder skimmelsvampene deres sporer til luften. Gartneren, skovarbejderen eller maskinføreren, der udfører arbejdet, bør under visse omstændigheder bruge åndedrætsværn for at beskytte sig mod skimmelsvampene.
Flis, der ligger stille, fx som bunddække, udgør IKKE en fare. Der er ingen risiko for skimmelsvampeforurening fra flis, som ligger stille på jorden. Der er heller ingen risiko ved at gå oven på flisen. 
Det er således KUN under arbejdet med at hugge og udlægge flisen, at koncentrationen af skimmelsvampe­sporer kan blive så høj, at man bør bruge P3 åndedrætsværn. Opholder man sig på afstand af arbejdsstedet, er der ingen behov for åndedrætsværn. 

Ser man, at der bruges åndedrætsværn under flishugning eller udlægning er der altså ikke tale om, at området ”forgiftes”, men derimod om en person, der udfører arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. 

Skimmelsvampe er en vigtig del af den naturlige nedbrydningskæde. Ofte er skimmelsvampene de første, der inficerer et nyt levested. Vi kender alle til brød, der bliver ”muggent”, og at marmeladen får ”pels”. Begge dele skyldes, at der er skimmelsvampesporer i luften. Lander en spore på et egnet levested, spirer den og bliver til en lille svampekoloni, der meget hurtigt laver enorme mængder af mikroskopiske sporer. Indånder man sporerne fra skimmelsvampe, kan det medføre en lang række gener. Har man tendens til allergi, kan skimmelsvampene udløse astma. 

Denne side er hentet fra hjemmesiden www.flisogskimmelsvampe.dk 

På hjemmesiden findes yderligere information om skimmelsvampe i flis.


www.flisogskimmelsvampe.dk