Introduktion

Flistyper

Flis som dæklag

Flis på legepladser

Lagring af flis

Flis som brændsel

 

 

 

 

 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Flis som faldunderlag

Skov & Landskab har lavet et pilotprojekt for Sundhedsstyrelsen om ”Risikoen for skimmelsvampe over flis, der bruges som faldunderlag”.

Den lille undersøgelse gav anledning til nogle foreløbige anbefalinger:

  • Under leg på flisunderlag frigives skimmelsvampesporer til luften. Børn med skimmelsvampeallergi bør ikke lege på flisbelagte arealer.

  • Jo større aktivitet, jo flere sporer frigives der. Flis er derfor bedst egnet til arealer med lav belastning.

  •  Flis i bede og andre steder uden aktivitet medfører ingen risiko.

  • Børn bør ikke lege i flisstakke eller med flisen i det hele taget. 

  • Set ud fra et sundhedsfagligt synspunkt er det bedst at sprede ulagret/friskhugget flis. Vedflis er nok bedst egnet.

  • Flisen bør spredes om efteråret, så der i løbet af vinteren sker en udvaskning af de nærings-stoffer, som skimmelsvampene lever af.

  • Børn bør ikke være til stede ved udlægningen af flis. 

  • Der bør altid bæres P3 åndedrætsværn ved udlægning af flis.


læs mere om flis på legeladser her
 


Når der leges på flisunderlag frigives der skimmelsvampe i en mængde der kan medføre gener for børn med følsomme luftveje og/eller anlæg for allergi. Udlægning af flis bør altid ske med P3-maske.

 

................................................................................................................................................................................