Flis 4 Flis på legepladser


Flis som faldunderlag

Skov & Landskab har lavet et pilotprojekt for Sundhedsstyrelsen om ”Risikoen for skimmelsvampe over flis, der bruges som faldunderlag”.

Den lille undersøgelse gav anledning til nogle foreløbige anbefalinger:


www.flisogskimmelsvampe.dk