Introduktion

Produktion af flis

Små huggere

Store huggere

Flislagre

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden
Flis skal så vidt muligt ikke lagres

Flis bør så vidt muligt hugges, transporteres og bruges lige efter hinanden.

Håndtering af lagret flis bør altid ske med P3-åndedrætsværn eller i en kabine med et effektivt filtersystem.

Der er altid skimmelsvampe i lagret flis!

Lige så snart flis lander i en stak, begynder skimmelsvampene at inficere stakken. Efter få dage er væksten godt i gang.

Flis i stak ”tager varme”. Det sker fordi skimmel­svampe og andre mikroorganismer producerer varme, når de vokser. Der bliver op til 90 °C i midten af en stak. Varmen fordamper noget af vandet i flisen. Især i køligt vejr kan vanddampen ses som en kraftig røg.

 

Al håndtering af lagret flis bør ske med åndedrætsværn enten i form af en P3maske eller i en kabine med et effektivt filter-system. Her ses en kraftig damp fra midten af en varm stak flis.

................................................................................................................................................................................