Rutiner 4 Flislagre


Flis skal så vidt muligt ikke lagres

Flis bør så vidt muligt hugges, transporteres og bruges lige efter hinanden.

Håndtering af lagret flis bør altid ske med P3-åndedrætsværn eller i en kabine med et effektivt filtersystem.

Der er altid skimmelsvampe i lagret flis!

Lige så snart flis lander i en stak, begynder skimmelsvampene at inficere stakken. Efter få dage er væksten godt i gang.

Flis i stak ”tager varme”. Det sker fordi skimmel­svampe og andre mikroorganismer producerer varme, når de vokser. Der bliver op til 90 °C i midten af en stak. Varmen fordamper noget af vandet i flisen. Især i køligt vejr kan vanddampen ses som en kraftig røg.


www.flisogskimmelsvampe.dk