Introduktion

Masketyper

Halvmaske

Helmaske

Hætter

Kabinefiltre

Maskinarbejde

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Både arbejdsgivere og ansatte har et ansvar

I arbejdsmiljøloven er ansvaret mellem arbejdsgivere og ansatte beskrevet. 

Uanset ansvarets placering er det vigtigt at tænke på sit helbred.

Følgende afsnit er fra at-vejledningen d.5.4, der hedder ”Vejledning om åndedrætsværn og dets brug”.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

 • at brugerne forsynes med egnet åndedrætsværn, og at åndedrætsværnet bliver brugt straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet
   

 • at åndedrætsværnet til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener. Åndedrætsværnet skal være egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet, vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og passe til brugeren, eventuelt efter tilpasning
   

 • at det valgte åndedrætsværn er CE-mærket.
   

 • at åndedrætsværnet vedligeholdes og er rent, tørt og desinficeret, inden det tages i brug.
   

 • at brugerne får instruktion i brugen af åndedrætsværn og oplyses om faren ved ikke at bruge det. Brugerne skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes i at bruge det.

Brugeren skal sørge for:

 • at bruge åndedrætsværnet straks fra arbejdets begyndelse og under hele dets varighed.

 • at medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen.

 


Du kan læse hele den omtalte at-vejledning, hvis du klikker på logoet ovenfor.

................................................................................................................................................................................