Værnemidler 4 Ansvar


Både arbejdsgivere og ansatte har et ansvar

I arbejdsmiljøloven er ansvaret mellem arbejdsgivere og ansatte beskrevet. 

Uanset ansvarets placering er det vigtigt at tænke på sit helbred.

Følgende afsnit er fra at-vejledningen d.5.4, der hedder ”Vejledning om åndedrætsværn og dets brug”.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

Brugeren skal sørge for:


www.flisogskimmelsvampe.dk