Introduktion

Masketyper

Halvmaske

Helmaske

Hætter

Kabinefiltre

Maskinarbejde

Ansvar

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Der skal være ren luft i førerhuset

Arbejder man jævnligt med flis, bør man også sikre sig, at de maskiner, der bliver brugt, har et tilstrækkeligt godt filtersystem.

Traktorer, minilæssere osv., der bruges til at flytte flis, bør have et ventilationssystem med et effektivt filter. Da maskinerne ofte arbejder med store mængder flis, er der tætte sporeskyer omkring dem. For at have frisk luft i kabinen er det nødvendigt at have et tæt ventilationssystem, der ikke slipper ufiltreret luft ind, og et filter af F7/EU7-kvalitet.
(Læs mere om filtre i afsnittet henvendt til maskinførere).

Biler, der bruges til at transportere flis, behøver så vidt vides ikke at blive udstyret med et særligt filtersystem. Når vinduerne er lukket, og blæseren slukket under arbejdet, er der ingen grund til bekymring.

 

Luk døre og vinduer til biler, når der håndteres flis. Hold kabinen ren med støvsugning.

................................................................................................................................................................................