Introduktion

Arbejdsopgaver

Arbejdssteder

Opgaver i bede

Opgaver ved stakke

Afstand

Reference

Målemetode

 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Måling af sporekoncentrationen i luften

Der findes flere metoder til at måle skimmelsvampe i luften.

 

Der to overordnede teknikker.

  • Sporerne fanges på et vækstsubstrat som fx agar, hvorpå de spirer og danner en koloni, der kan tælles.
     

  •  Sporerne fanges i et filter og tælles under mikroskop.

I undersøgelsen der ligger til grund for denne hjemmeside er der anvendt en Biap Slitsampler. Den suger ca. 100 liter luft pr minut gennem en smal spalte. Derved opnår luften og de svævende sporer en høj hastighed. Under spalten roterer en rund tallerken med agar. Når sporerne kommer med høj fart gennem spalten rammer de agarpladens fugtige overflade og vil sidde fast i den. Efter en uge i varmeskab er sporerne spiret til små kolonier, der kan tælles og klassificeres.

Det er vigtigt at være opmærksom på målemetoden, når forskellige resultater skal sammenlignes. Tal fra forskellige målemetoder skal tolkes forskelligt. Derfor er det tolkningen og ikke så meget de eksakte tal, der er interessant.

 

Skimmelsvampe dyrket på agarplade. Hver lille plet er en koloni af skimmel- svampe. Nogle af svampene kan genkendes på deres farve eller vækstform.

 

................................................................................................................................................................................