Introduktion

Arbejdsopgaver

Arbejdssteder

Opgaver i bede

Opgaver ved stakke

Afstand

Reference

Målemetode

 


 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Kritiske arbejdssteder

Konklusionen er, at man især bør undgå unødig ophold i nærheden af flisstakke, hvor der arbejdes med flisen. Luften er også forurenet i nærheden af hvor der spredes flis. Endeligt er det også vist, at førerhuse uden filtersystem bliver forurenet med sporer under flisarbejde.Denne række målinger viser, at de af- og pålæsningsopgaver, der foregår ved flisstakken ("Stak") medfører den kraftigste sporeforurening. Der spredes også sporer til luften, når flisen læsses af eller spredes i et bed eller på en sti ("Bed"). Denne forurening er mindre kraftig, men stadig langt over det acceptable.

Endelig er der taget målinger inde i førerhuse på traktorer og gravkøer ("Kabine") under arbejdet med flis. Det er maskiner i almindelig stand. Resultatet viser, at sporekoncen-trationen inde i kabinerne også er høj.

Som sammenligning er sporeindholdet målt inden opgaverne begyndte (”Ref.”).

................................................................................................................................................................................