Introduktion

Hals, øjne og næse

Allergi og astma

Hovedpine og træthed

Toksisk pneumonitis

 

 

 

 

 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

”Influenza” efter udsættelse for meget høje sporekoncentrationer

Når lungerne udsættes for meget store mængder støv og mikroorganismer som fx svampesporer, kan det udvikle sig til toksisk pneumonitis.

Særlige celler forsøger at fjerne sporerne fra lungerne. Når der kommer for mange sporer på én gang, dannes der ”klumper” af sporer og immunforsvarsceller. ”Klumperne” sætter sig i de fine lungeafsnit og forårsager en slags lungebetændelse, der kaldes toksisk pneumonitis

Det typiske sygdomsforløb er, at man 4-8 timer efter en kraftig eksponering får symptomer, der minder om influenza. Man bliver træt, får ubehag, feber og evt. kulderystelser. De fleste tilfælde er ovre næste morgen, men man kan også være syg i flere dage.

Toksisk pneumonitis giver normalt ingen varige mén. Man får ikke mere følsomme lunger eller lignende. Efter mange tilfælde kan lunge­vævet blive beskadiget, men det er sjældent set.

Toksisk pneumonitis er kendt fx fra landbruget som tærsker-lunger og fra bryggerier som malt-lunger. Flis-lunger er ikke så kendte, men udløses også af store mængder organisk støv. Man kan ikke forvente, at en praktiserende læge kender til risikoen ved at arbejde med flis. Det er vigtigt, at du fortæller lægen om risikoen for, at du har indåndet sporeforurenet luft under arbejdet med flis.

 

I landbruget har man især førhen kendt til sygdom efter udsættelse for organisk støv. Nu gøres der meget for at holde førerkabinerne støvfrie.

 

................................................................................................................................................................................