Introduktion

Om skimmel

Gode levesteder

Gifte

Sporer

 

 


 

....................................
Forside
Om siden
Kontakt
BAR Jord til Bord
Links
Print siden

Skimmelsvampe spreder sig ved hjælp af sporer

Skimmelsvampe danner enormt mange sporer.

Der kan ikke gives noget tal for, hvor mange sporer skimmelsvampe danner. Det afhænger af svampearten, væksthastigheden og af, hvor stor svampekolonien er.

Sporerne ser meget forskellige ud. Nogle er runde, andre aflange, nogle mørke, andre klare, nogle er nubrede, andre glatte osv.

Størrelsen varierer fra ca. 2 mikrometer (en mikrometer er en tusindedel millimeter) i diameter til omkring 20 mikrometer.

Sporerne er velegnet til spredning af svampen. Der er mange af dem, de er modstandsdygtige, og de er så små, at de let transporteres med luften. Som beskyttelse er sporevæggen belagt med lange proteinkæder. Desuden danner sporerne gifte for at undgå at blive ædt.

Skimmelsvampene frigiver også andre partikler end sporer. Det er vist, at nogle svampe frigiver meget små partikler under 1 mikrometer. Disse partikler ved man ikke meget om, men det forventes, at de i særlig grad påvirker vores lunger.

 

Svampesporer set i mikroskop ved 400 ganges forstørrelse.

 

................................................................................................................................................................................