Om siden


Om siden
Sidens design og indhold er udarbejdet af Skov & Landskab for Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.

Vidensgrundlaget er skabt via projektet "Anlægsgartnere og maskinføreres eksponering for skimmelsvampe i flis" med det formål at afdække forekomsten af skimmelsvampe i forbindelse med gartneres og maskinføreres brug/produktion af flis.

I styregruppen for projektet sad Kristine Jensen (3f) og Anne Marie Hagelskjær Smit GLS-A, som repræsentanter for BAR Jord til Bord og Simon Skov fra Skov & Landskab, som projektleder.
 

Hjemmesiden er udarbejdet af Søren Poulsen, Iben Granum Møller og Simon Skov. 

Der gøres opmærksom på, at sidens budskaber bygger på måleresultater, der ikke nødvendigvis er statisk signifikante. Desuden videregives erfaringer, der er indsamlet under projektet. Disse bygger ikke nødvendigvis på videnskabelige undersøgelser, men i vid udstrækning på sund fornuft. 


www.flisogskimmelsvampe.dk