Målinger 4 Introduktion


Måleresultater fra store og små flishuggere

Inden denne undersøgelse blev iværksat, havde man kun en formodning om, at flisarbejde kunne medføre indånding af skimmelsvampe. Samtidig trøstede man sig med, at arbejdet sker udendørs, hvor vinden bærer sporeskyerne væk.  

Nu er der gennemført et bredt måleprogram, med det formål at undersøge, om flisarbejdet sker helbredsmæssigt betryggende. Da der er påvist en helbredsmæssig risiko ved at arbejde med flis med de sædvanlige arbejdsmetoder, er det vigtigt at pege på nye rutiner, der i højere grad tager hensyn til forureningen med skimmelsvampe.

På siderne til venstre præsenteres nogle af resultaterne. Når man ser på resultaterne på denne hjemmeside, er det vigtigt at vide, at 8000 sporer/kubikmeter luft (sp./m3) er det maksimale, som målemetoden kan vise. Alle koncentrationer over 8000 sp./m3 vises som 8000 sp./m3.

Det er også vigtigt at vide, at der i september, som er den spore-rigeste måned, i gennemsnit er ca. 1000 sp./m3 luft i naturligt udendørsluft. De målte sporekoncentrationer kan sættes i forhold til dette niveau.


www.flisogskimmelsvampe.dk