Målinger 4 Reference


Den naturlige sporekoncentration

Da skimmelsvampe bl.a. påvirkes af temperaturen, varierer sporeindholdet i luften i løbet af året.
 
Fra november til og med maj er sporeindholdet i udendørsluften meget lavt. Det skyldes bl.a. at temperaturen er lav. Fra juni til og med oktober er vejret mere passende for de fleste skimmelsvampe. I august er sporekoncentrationen i gennemsnit lige over 1000 sporer pr kubikmeter luft. Temperaturen er typisk høj og planternes vækstsæson er ved at være afsluttet. Derfor er der tilgængeligt og næringsholdigt plantemateriale til rådighed.
 
Sammen med pollenvarslingerne meldes niveauet af Cladosporium og Alternaria. Det er to meget almindelige skimmelsvampe, der under naturlige forhold optræder i koncentrationer, der medfører gener for mange med følsomme luftveje.

Den gennemsnitlige koncentration af skimmelsvampe i udeluften. Tallene er fremkommet ved målinger over ti år.www.flisogskimmelsvampe.dk