Målinger 4 Ved siden af flisning


Sporer ved siden af flishugning

Der er taget en række udendørsmålinger for at undersøge om spore­koncentrationen i udendørs­luften bliver markant forhøjet i forbindelse med produktion af flis.

Der er målt ved en lille flishugger uden kabine (”Ved lille hugger”) og udenfor en stor flishugger med kabine (”Ved stor hugger”). Desuden er der målt i forbindelse med håndtering af flis på et stort skovlager (”Skov lager”). Som sammenligningsgrundlag er der målt i luft, der ikke er påvirket af flishugning (”Ref.”). Disse målinger er taget på de samme dage som de andre målinger og stort set på samme steder, bare uden flisarbejde.

Det ses tydeligt, at produktion af flis og håndtering af lagret flis medfører en forurening af luften.


www.flisogskimmelsvampe.dk