Målinger 4 Små flishuggere


Sporer ved små flishuggere

For at afdække hvor mange sporer, der er i luften under arbejdet med en lille flishugger er der taget tre typer målinger. Resultatet er tydeligt. Der er et meget højt indhold af sporer i luften i arbejdszonen foran huggeren. Går man bare 5 meter op mod vinden er forureningen ubetydelig.


www.flisogskimmelsvampe.dk