Målinger 4 Maskintyper


Forskellige maskiner

Der er først og fremmest taget målinger inde i kabinen på flishuggere og flisudkørere. Til sammenligning er der taget få målinger i kabinen på en skovningsmaskine og en udkøringsmaskine.
 
Resultatet er, at der er langt flere sporer i de to maskiner, der arbejder med flis, og af dem er luften mest forurenet i flishuggeren.
 
De fire tal er gennemsnit af de målinger, der er taget i de fire maskintyper. For skovningsmaskiner og udkører gælder det, at der kun er taget få målinger. Der kan derfor ikke afvises at der kan findes højere koncentrationer i andre kabiner eller under andre arbejdsopgaver. I denne begrænsede undersøgelse er det kun den gennemsnitlige sporekoncentration i flis­huggerne, der ligger over det naturlige baggrundsnivevau.


www.flisogskimmelsvampe.dk