Værnemidler 4 Vedligeholdelse


Kabiner og filtre skal vedligeholdes

Det er hårdt at være skovmaskine. Alting slides, støves til og bliver vibreret voldsomt. Derfor er der faste rutiner for vedligeholdelse af maskindele som save, kraner, luft- og oliefiltre til motorer osv.

Det er vigtigt for arbejdsmiljøet, at kabinen og filtersystemet også vedligeholdes med jævne mellemrum.

Herunder ses en række gode råd til vedligehold af filtersystemer:


www.flisogskimmelsvampe.dk