Værnemidler 4 Filterklasser


Filterklassen skal være F7/EU7

Der findes flere EU standarder til klassificering af filtre (DIN EN 779, DIN EN 1822 og DIN 24185). De første to standarder klassificerer med bogstaverne G og F og H for grov, fin og HEPA (High Efficiency Particulate Air) og derefter tallene 1 til 14. Den anden standard bruger benævnelsen EU og så tallene 1 til 14.
For at rense luft for skimmelsvampe bør man bruge filtre af F7/EU7-kvalitet eller finere.
Man bør bede sin filterleverandør undersøge, om de anvendte filtre opfylder F7/EU7- kravene.

Hvis der er plads i filterkassen, kan det være en fordel at montere et grovere og billigere filter fx af G3/EU3-kvalitet foran et F7/EU7- filter. Derved renses luften for de grove partikler inden F7/EU7 filteret, og det dyre filter vil derfor holde længere.
De grove filtre kan i mange tilfælde renses og monteres igen, mens de fine filtre skal skiftes.


www.flisogskimmelsvampe.dk