Rutiner 4 Store huggere


Gode rutiner til store flishuggere

Flishuggere med kabine bruges ofte længe af gangen og af den samme person hver dag. Derfor er der ekstra grund til at bruge den hensigtsmæssigt.

Under fanebladet ”værnemidler” kan du læse om brugen og vedligeholdelse af ventilationssystemet.

Ved siden af en flishugger er luften forurenet af skimmelsvampesporer. Bl.a. derfor bør man ikke opholde sig i nærheden af en arbejdende flishugger. Maskinføreren, der sidder i kabinen, skal sørge for, at kabinen yder en beskyttelse mod skimmelsvampene.

·          Hold kabinen ren. En støvsuger er særligt velegnet til opgaven.

·          Sørg for at døre og vinduer er tætte. Vedligehold lister med fedt og skift dem, hvis de er beskadiget. Listerne holder længst, hvis de sidder på døren og ikke på rammen.

·          Kontroller, at udstødningssystemet er tæt. Især flex-slanger og samlinger bliver utætte. Hvis indsugningen og udstød­ningen er monteret tæt ved hinanden, er der risiko for, at ventilations­luften inde­holder udstødning.

·          Vær opmærksom på dit helbred. Hoved­pine, åndenød og trykken for brystet kan skyldes dårlig luft i kabinen.


www.flisogskimmelsvampe.dk