Sygdom 4 Andre undersøgelser


Svenske maskinførere har lungeproblemer.

Der er lavet en større svensk undersøgelse af maskinførers lungefunktion.

Undersøgelsen omfatter IKKE kun flishuggere, så resultaterne kan ikke direkte overføres.

Der er undersøgt 269 maskinfører. Af dem havde hele 70 % reduceret lungevolumen med mere end en halv liter.

I undersøgelsen forklares det alvorlige resultat med, at maskinfører indånder luft, der er kraftigt forurenet med skimmelsvampe og diesel-os.

Ved en gennemgang af maskinerne fandt de alvorlige fejl og mangler. På halvdelen af maskinerne sluttede filtrene ikke tæt i filterboxen. Generelt var filterkvaliteten så dårlig, at skimmelsvampesporer ikke blev tilbageholdt.

Desuden blev det vist, at uheldig placering af indsugningen og utætheder kan medføre, at der suges udstødning ind i kabinen.

Det blev også vist, at lungekapaciteten steg igen, efter der var udført forbedringer på ventilations­systemet.

Undersøgelsen er lavet af Åke Sjölén fra Landsbygdhälsan i Norr, Sverige. Se fx artiklen ”Lars Davner. 2002. Kräv effektiva luftfilter! Skogen 9 (40-41)”

Der er ikke udført tilsvarende undersøgelser i Danmark.


www.flisogskimmelsvampe.dk