Målinger 4 Afstand


Afstand til flisen

Der er udført forsøg med spredningen af svampesporerne fra arbejdsstedet med og mod vinden.

Resultatet er, at luften på arbejdsstedet var kraftigt forurenet. Det samme var tilfældet 5 meter væk i vindens retning. 10 meter fra arbejdsstedet var der fald i sporekoncentrationen men stadig et højt niveau. Går man 5 meter op mod vinden, er sporeforureningen reduceret til et niveau, der ikke er sundhedsmæssigt kritisk, men dog højere end baggrundsbelastningen. Man bør altså være opmærksom på vindretningen, når man færdes i nærheden af en flisstak, hvor der arbejdes.

Resultaterne er påvirket af, at flisarbejdet udføres af en gravko og medfører en meget kraftig forurening.

Sporekoncentretionen er målt ved en arbejdende gravko (”Flisarbejde”), Fem meter fra arbejdsstedet mod vinden ”Opvind” er der taget en måling, der var tydeligt lavere end på arbejdsstedet. Fra arbejdsstedet og hhv. 5 og 10 meter med vinden er der taget målinger (”5 m. medvind”) og (”10 m. medvind”). De viser, at forureningen ikke er målbart reduceret efter 5 meter. Koncentrationen af sporer er reduceret efter 10 meter, men ligger stadig på et niveau, der kan medføre helbedsgener. Det er ikke målt, hvor langt man skal væk fra arbejdsstedet for, at sporekoncentrationen når et naturligt niveau.


www.flisogskimmelsvampe.dk