Målinger 4 Opgaver i bede


Opgaver i bede

Resultaterne viser at arbejdet med at sprede flis medfører en kraftig udsættelse for skimmelsvampe. Værst er det at grave i flisen, men spredning og af- og pålæsning er også kritiske situationer.

Der er taget få målinger under plantning i flis. De tyder på, at den rolige bevægelse i flisen ikke medfører sporeforureninger.

Opgaverne i bede er typisk, at man læsser flis fra en trillebør ("Læs"), og evt. graver med en greb ("Grav"), for at få flisen ud mellem planterne og derefter spreder den med en rive ("Spred"), så flisen ligger i et jævnt lag. Efter der er spredt flis. skal der ofte plantes i bedene ("Plante"). Som sammenligningsgrundlag er sporeniveauet målt i luft, der ikke er påvirket af flisarbejde. 


www.flisogskimmelsvampe.dk