Værnemidler 4 Masketyper


Maskemarkedet er meget uoverskueligt

Maskemarkedet kan være svært at overskue.
Her under er en kort oversigt over hovedtyperne. Hver producent har desuden en række modelnavne, som forvirrer billedet yderligere.
 
Der skelnes mellem filtrerende og luftforsynet åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn renser den forurenede luft vha. filtre, mens det luftforsynede åndedrætsværn transporterer frisk luft til arbejdsstedet. Sidstnævnte omtales ikke yderligere.
 
Filtrerende åndedrætsværn skal man enten selv trække luften igennem eller det kan være motordrevet (turboudstyr).
 
Begge dele fås som halv- eller helmasker. Turboudstyr kan desuden bruges med halv- eller helhætter.
 
Masker er ikke egnet til personer med fuldskæg. De bør anvende hætter.
 
Endelig findes der filtrerende ansigtsmasker, ”engangsmasker” eller ”sikkerhedsmasker” som er masker med indbygget filtermateriale. De er kun effektive, hvis de slutter helt tæt til ansigtet, hvilket kan være svært.


www.flisogskimmelsvampe.dk