Arbejdsrutiner 4 Lagring af flis


Lagring af flis

Flis, der ligger i stak, giver meget gode vækstbetingelser for skimmelsvampe (se under skimmelsvampe). Derfor bør man lagre flis så kort tid som muligt.  

Jo mere grønt og/eller bark, der er i flisen, jo dårligere er den at have på lager.  

Flis af grenaffald og lignende med meget bark og grønne dele bør bruges, straks efter det er hugget og i hvert fald inden for et par dage. Kan arbejdet udføres i løbet af vinteren, er den lave temperatur med til at begrænse skimmel­svampenes væksthastighed. 

Meget tør flis er ikke et egnet levested for skimmelsvampe. Fugtighedsprocenten skal formodentlig ned under 20 % for at begrænse væksten.  

Fugtighedsprocenten i flis beregnes ved at tørre flisen og sætte vægt-tallene ind i formlen:
Kg frisk flis – kg tør flis* 100/kg frisk flis.


www.flisogskimmelsvampe.dk