Arbejdsrutiner 4 tilrettelæggelse


Flisarbejde skal tilrettelægges, så man ikke støver på hinanden

Meget ofte er der flere funktioner i gang samtidigt, når der arbejdes med flis. Det kan fx være aflæsning og spredning af flisen.

Det er vigtigt at tilrettelægge arbejdet, så de sporer, der hvirvles op under den ene funktion, ikke forurener luften for kollegerne.  

For eksempel bør man sørge for, at flisaflæsningen er lidt foran i forhold til spredningen. Når man samtidig tager hensyn til vindretningen, undgår man, at de kraftige sporeskyer generer ”sprederholdet”. 

Der skal også tages hensyn, når man er flere, der arbejder samtidigt fx med at sprede flis. Det bør udføres, så støvet fra den ene ikke belaster den anden.


www.flisogskimmelsvampe.dk