Arbejdsrutiner 4 Vindretningen


Vinden er en god hjælper…

Når flisen håndteres, hvirvles store mængder skimmelsvampesporer op i luften. Sporerne og støvet bæres af sted med vinden.

Det er optimalt, hvis flishåndteringen sker på et sted, hvor vinden kun har én retning, og arbejdet foregår, så sporerne transporteres væk for arbejdsstedet. 

Hvis der er store ting fx træer eller huse i omgivelserne bliver vinden turbulent, og sporerne bliver spredt i alle retninger. Der vil dog som regel være en fremherskende vindretning at tage hensyn til.

Især kritiske opgaver som fx omlæsning fra bil til trillebør bør ske et sted, med så meget vind som muligt.

Selv svag vind gør en forskel, så der er god grund til at orientere arbejdet efter vinden.


www.flisogskimmelsvampe.dk