Sygdom 4 Hals, øjne og næse


Hals, øjne og næse kan blive irriteret

Ru hals, røde og/eller våde øjne og løbende næse er alle almindelige reaktioner på udsættelse for skimmelsvampe.

Alle de nævnte reaktioner skyldes irriterede slimhinder. Slimhinderne er følsomme og påvirkes nemt, når de udsættes for fremmede partikler. Slimhinderne reagerer fx ved at øget slim­produktion, hvilket blandt andet fører til stoppet næse.

Der er eksempler på, at besvær med at bruge kontaktlinser kan skyldes støv og skimmel­svampe fra flis.

Der er ikke lavet direkte registreringer af gener efter flisarbejde, men det er erfaringen, at røde/våde øjne og ru hals er meget almindelige reaktioner på flisarbejde.


www.flisogskimmelsvampe.dk