Skimmelsvampe 4 Om skimmel


Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe

Eksperter har i dag beskrevet ca. 70.000 forskellige skimmelsvampe. Der findes helt sikkert mange flere, der endnu ikke er blevet opdaget.

Dem vi møder i dagligdagen kaldes ofte for ”mug”, hvilket er misvisende, da mug kun er én slægt ud af mange. Der bruges normalt latinske navne for disse svampe.

Der er forskel på, hvor mange sporer de forskellige typer skimmelsvampe laver. Der er også forskel på, hvor skadelige sporerne er.

I flis er svampen Aspergillus fumigatus meget hyppig. Den er kendt som en særligt skadelig art, der kan medføre en lang række gener og sygdomme. Den er klassificeret som risikogruppe 2 organisme, pga. dens allergene effekt. Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. 

Skimmelsvampe afgiver en lang række stoffer til omgivelserne Både skimmelsvampe og sporer kan danne gifte. Giftene har forskellige formål for svampen. F.eks. dannes penicillin for at dræbe de bakterier, der lever af det samme som svampen. Derved undgår svampen at skulle konkurrere med bakterierne om føden. Andre gifte dannes, så svampen undgår at blive ædt.

Nogle af de stoffer, som skimmelsvampene afgiver, lugter, andre gør det ikke. Den velkendte lugt af kælder eller sommerhus stammer fra de skimmelsvampe, der vokser de pågældende steder.


www.flisogskimmelsvampe.dk